Ana sayfa > Haber > İçerik

Kimyasal Basınçlı Kapların Sınıflandırılması

Amaca göre sınıflandırma: Basınçlı kap, reaksiyon kabı (r), Isı transfer kabı (h), ayırma kabı (ları) ve saklama kabını (t) kullanıma ayrılmıştır.

1. Tepkime kabı: esas olarak çalışma ortamını tamamlamak için kullanılan fiziksel ve kimyasal tepkime kabına reaksiyon teknesi denir. Mesela: reaktör, jeneratör, polimerizasyon su ısıtıcısı, sentetik kule, dönüşüm fırını vb.

2. Isı aktarım tankı: Ortamın ısı alış verişini tamamlamak için kullanılan kap, ısı aktarım tankı olarak adlandırılır. Örneğin: Eşanjör, soğutucu, ısıtıcılar, vulkanize kutuları vb.

3. Ayırma konteynerleri: sıvı basınç dengesi, gaz arıtma, ayırma ve konteynırların ayrılması denilen diğer kapları tamamlamak için medyanın ana kullanımı. Gibi: ayırıcı, filtre, yağ toplama, tampon, yıkama kulesi, bakır yıkama kulesi, kurutucu vb.

4. Depolama ve Taşıma konteynerleri: Temel olarak hammaddelerin üretimi ve ömrü boyunca kullanılan kaplar gaz, sıvı, sıvılaştırılmış gazlara depolama konteynırları denir. Mesela: tanklar, tanklar, tankerler vb.